Vochtbestrijding

Wie kent niet het muffe, onbehaaglijke en ongezonde binnenklimaat dat wordt veroorzaakt door vochtige muren. Afbrokkelend pleisterwerk,
zoutbloeiingen, afbladerende verflagen en schimmel zijn veelal de gevolgen van een jarenlang proces van vochtinfiltratie.

De gevolgen manifesteren zich onder volgende vormen:

 • Verwering en vernietiging van het metselwerk onder invloed van de zouten en de vorst
 • Aantasting van het uitzicht van de bouwmaterialen en teloorgang van de afwerking en het
  schrijnwerk, corrosie van metalen elementen enz.
 • Ontwikkeling van schimmels of zwammen die op hun beurt een nadelige invloed kunnen
  hebben op de gezondheid van de bewoners of gebruikers
 • Sterk verminderde warmte-isolatie van massieve buitenmuren, met een hogere
  relatieve luchtvochtigheid
  als gevolg.
 • Een grondige diagnose van de toestand van het gebouw
  blijft evenwel een noodzaak, teneinde alle oorzaken van de
  vochtschade te kunnen identificeren en lokaliseren.
  Deze diagnose houdt in: vochtmetingen en het interpreteren
  van de resultaten door een deskundige terzake.